Koha domov

Knižnica Cífer
Knižnica Cífer

SNK VYDÁVA ODPORÚČANIA PREVÁDZKY KNIŽNÍC NA SLOVENSKU

1. Odporúča sa, aby knižnice prešli do online prostredia a ponúkali svoje služby prostredníctvom internetu – svojej webovej stránky, e-mailu, chatu, sociálnych sietí (Facebook, Youtube ...) a iné.
          a) online čítanie, či online verejné rozhovory
          b) podcasty, vlogy a iné
          c) výpožičky elektronických kníh
          d) poskytovanie digitálnych kópií článkov, častí kníh a iných zdrojov
          e) poskytovanie vstupu do elektronických informačných zdrojov
          f) spracovanie rešerší

2. Odporúča sa, aby fyzicky vypožičané tituly boli vrátené do knižnice až v čase, keď bude jasné, ako s takýmito knihami zaobchádzať. Odporúčanie by mal vydať hlavný hygienik, usmernenie pripravuje aj Ministerstvo kultúry SR. 

3. Odporúča sa, aby poplatky z omeškania vrátených titulov po lehote boli odpustené.

4. Odporúča sa, aby rezervované a nevyzdvihnuté výpožičky si mohli používatelia prevziať po otvorení knižnice.

5. Neodporúča sa uskutočňovať akékoľvek výpožičné služby, ani prostredníctvom rozvozu domov seniorom, ani prostredníctvom výdajného okienka, či iným spôsobom. Cieľom týchto opatrení je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam. Všetky opatreniab sú v súlade s nariadením hlavného hygienika SR, ktorý spolupracuje s Krízovým štábom SR a aktuálne je súčasťou výkonných  riadiacich zložiek Slovenskej republiky. Tieto odporúčania sú s podporou Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenskýchPrihláste sa do svojho účtu:

Ak nemáte prihlasovacie údaje, prosím kontaktujte vašu knižnicu.

Prevádzkované v systéme Koha