Koha home

Novinka číslo 1

Novinka - Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Publikované dňa 11/02/2020

Novinka číslo 2

Novinka 2 - It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
Publikované dňa 11/02/2020
Knižnica Cífer
Knižnica Cífer

SNK VYDÁVA ODPORÚČANIA PREVÁDZKY KNIŽNÍC NA SLOVENSKU

1. Odporúča sa, aby knižnice prešli do online prostredia a ponúkali svoje služby prostredníctvom internetu – svojej webovej stránky, e-mailu, chatu, sociálnych sietí (Facebook, Youtube ...) a iné.
          a) online čítanie, či online verejné rozhovory
          b) podcasty, vlogy a iné
          c) výpožičky elektronických kníh
          d) poskytovanie digitálnych kópií článkov, častí kníh a iných zdrojov
          e) poskytovanie vstupu do elektronických informačných zdrojov
          f) spracovanie rešerší

2. Odporúča sa, aby fyzicky vypožičané tituly boli vrátené do knižnice až v čase, keď bude jasné, ako s takýmito knihami zaobchádzať. Odporúčanie by mal vydať hlavný hygienik, usmernenie pripravuje aj Ministerstvo kultúry SR. 

3. Odporúča sa, aby poplatky z omeškania vrátených titulov po lehote boli odpustené.

4. Odporúča sa, aby rezervované a nevyzdvihnuté výpožičky si mohli používatelia prevziať po otvorení knižnice.

5. Neodporúča sa uskutočňovať akékoľvek výpožičné služby, ani prostredníctvom rozvozu domov seniorom, ani prostredníctvom výdajného okienka, či iným spôsobom. Cieľom týchto opatrení je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam. Všetky opatreniab sú v súlade s nariadením hlavného hygienika SR, ktorý spolupracuje s Krízovým štábom SR a aktuálne je súčasťou výkonných  riadiacich zložiek Slovenskej republiky. Tieto odporúčania sú s podporou Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenskýchPrihláste sa do svojho účtu:

Ak nemáte prihlasovacie údaje, prosím kontaktujte vašu knižnicu.

Prevádzkované v systéme Koha